THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Thái Thanh Long
Email: thanhlong@itc.edu.vn or traithanhlong@gmail.com
Học vị: Cử Nhân/Kỹ sư
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên : Thái Thanh Long Giới tính : Nam
Ngày, tháng, năm sinh : 07/10/1987 Nơi sinh : An Giang
Quê quán : Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang Dân tộc : Kinh
Học vị cao nhất : Cử Nhân/Kỹ sư Năm, nước nhận học vị : 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất : Năm bổ nhiệm :
Chức vụ : Nhân viên
Chức danh giảng viên :
Địa chỉ liên lạc : Khoa Điện Tử - Viễn Thông
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc :
Điện thoại liên hệ : 0902671828 Email : thanhlong@itc.edu.vn or traithanhlong@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại Học
Chính quy (liên thông)
Đại học Tôn Đức Thắng
Điện Tử - Viễn Thông
Nước đào tạo : Việt Nam Năm tốt nghiệp : 2012
Bằng đại học 2 : Năm tốt nghiệp :
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
Tiến sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
III. Ngoại ngữ
1. Chứng chỉ A (Anh Văn) Mức độ sử dụng : giao tiếp
2. Mức độ sử dụng :
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TTThời GianNơi Công TácCông việc đảm nhiệm
1
2007 -> Nay
Khoa Điện Tử - Viễn Thông
Quản lý phòng thí nghiệm
V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
TTMônThời gian
1
Thực tập điện -điện tử
2010
2
Cad trong điện tử
2011
VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố
2. Các giải thường khoa học công nghệ
VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG