THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Hà Trần Mỹ Duyên
Email: duyenhtm@itc.edu.vn
Học vị: ----
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên : Hà Trần Mỹ Duyên Giới tính : Nữ
Ngày, tháng, năm sinh : 17/04/1996 Nơi sinh : Tp. HCM
Quê quán : Tp.HCM Dân tộc : Kinh
Học vị cao nhất : ---- Năm, nước nhận học vị :
Chức danh khoa học cao nhất : Năm bổ nhiệm :
Chức vụ : Nhân viên
Chức danh giảng viên :
Địa chỉ liên lạc : CĐ Công nghệ Thông tin Tp.HCM
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc : 190B Đội Cung, p9, q11
Điện thoại liên hệ : 0975523016 Email : duyenhtm@itc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại Học
Nước đào tạo : Năm tốt nghiệp :
Bằng đại học 2 : Năm tốt nghiệp :
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
Tiến sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
III. Ngoại ngữ
1. Mức độ sử dụng :
2. Mức độ sử dụng :
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố
2. Các giải thường khoa học công nghệ
VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG