THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Tạ Chí Qui Nhơn
Email: quinhontp@gmail.com
Học vị: Cử Nhân/Kỹ sư
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên : Tạ Chí Qui Nhơn Giới tính : Nữ
Ngày, tháng, năm sinh : 13/03/1981 Nơi sinh : Ninh Thuận
Quê quán : Ninh Thuận Dân tộc : Kinh
Học vị cao nhất : Cử Nhân/Kỹ sư Năm, nước nhận học vị :
Chức danh khoa học cao nhất : Năm bổ nhiệm :
Chức vụ : Nhân viên
Chức danh giảng viên :
Địa chỉ liên lạc : Khoa Điện Tử - Viễn Thông
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc : 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Điện thoại liên hệ : Email : quinhontp@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại Học
Trường Đại học CNTT Tp. HCM
Ngành CNTT
Nước đào tạo : Việt Nam Năm tốt nghiệp :
Bằng đại học 2 : Năm tốt nghiệp :
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
Tiến sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
III. Ngoại ngữ
1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng :
2. Mức độ sử dụng :
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TTThời GianNơi Công TácCông việc đảm nhiệm
1
2003
Công viên PM Quang Trung - Công ty TNHH Digi Texx
Nhân viên
2
2004 - nay
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp. HCM
Nhân viên
V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
TTMônThời gian
1
Tin học đại cương, Lập trình C cơ bản, nâng cao, Access, Cơ sở dữ liệu
2007 - nay
VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố
2. Các giải thường khoa học công nghệ
VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG