Đơn vị   -   Khoa TCNH
LÃNH ĐẠO

PGS.TS. Hà Quang Đào
Chức vụ :  Trưởng khoa
NHÂN VIÊN

CN/KS. Vũ Thị Hương
GIẢNG VIÊN

Ths. Ngô Thị Hoàng Fin

Ths. Hà Minh Hiếu

Ths. Phạm thị Hoàng

Ths. Hoàng Thị Hồng Loan

Ths. Trần Thị Phương Mai

CN/KS. Nguyễn Thị Kiều Nga

Ths. Trương Thị Ánh Nguyệt

Ths. Võ Thị Hiền Nhi

Ths. Nguyễn Đức Phúc

Ths. Phạm Ngọc Phương

CN/KS. Huỳnh Cao Kim Thư